...

Afdrukjes

Wanneer je een kindje verliest, wil je alle herinneringen vasthouden. Het maken van een hand- of voetafdrukje zorgt voor een blijvende herinnering. Je kunt dit doen met inkt maar je kunt ook een 3D afdrukje laten maken. Er zijn professionals die je daarbij kunnen helpen. De mal wordt gemaakt als je baby fysiek nog hier is. Daarna kan de mal worden afgegoten met gips en kun je later zelf kiezen voor ander materiaal bv een 3D handafdrukje of 3D voetafdrukje in brons of zilver.
Je kunt ook met een 3D scanner een scan van je baby laten maken zodat er door een 3D printer een mooi beeld van gemaakt kan worden. Dit beeld zou je ook als urn kunnen gebruiken.

Kijk bij de links welke mensen je hiervoor kunt benaderen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.