...

Ballonnen

Als je tijdens de uitvaart ballonnen wilt oplaten, kunnen we hier voor zorgen. De ballonnen worden gemaakt van 100 % biologische afbreekbaar latex en ook de lintjes zijn biologisch afbreekbaar. Kijk hier welke organisaties zijn aangesloten bij De groene ballon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.