...

Tarieven

Wat kost een babyuitvaart?

Dat hangt erg af van wat je wilt. De kosten die gemaakt kunnen worden zijn:

 • begeleiding door ima: Wij hanteren een starttarief van 850 euro en uurtarief van 90 euro.
 • babykoeling: 350 euro (inclusief (de-)installatiekosten). Als je verder geen diensten van ima afneemt is het ook mogelijk om de koeling te huren. Neem dan even contact met ons op over de prijs van de koeling.
 • mortuarium
 • begraafplaats/crematorium (de prijzen hiervan variëren en vind je op de websites van de begraafplaatsen en crematoria)
 • kinderkistje of kindermandje
 • locatie van de afscheidsbijeenkomst
 • consumpties
 • bloemen
 • ballonnen
 • professionele fotograaf/videograaf
 • geboorte-rouwkaartje
 • muziek

Wat zit er in het starttarief van 850 euro?

 • het eerste bezoek voor het in kaart brengen van de wensen en de daarbij behorende kosten + reistijd
 • wettelijke formaliteiten (m.u.v. de aangifte)
 • aanvraag begraafplaats/crematorium
 • direct contact met de ouders (telefoon, mail, Whatsapp),
 • contact met begraafplaats, crematorium, familie
 • contact met collega’s
 • nazorggesprek +reistijd
 • maken en bewerken van foto’s
 • alle reiskosten
 • administratie

Wat zit er niet in het starttarief van 850 euro?

 • bezoekjes na het eerste bezoek + reistijd
 • organiseren invulling afscheid
 • uitvaart +reistijd
 • condoleance
 • organiseren bloemen
 • organiseren muziek, foto/ video-presentatie
 • organiseren geboorterouwkaartje
 • organiseren ballonnen, bellenblaas, decoratie
 • uitvoeren van de aangifte +reistijd
 • overige specifieke wensen

  alle kosten van derden, zoals locatie uitvaart, mortuarium, mandje/kistje, koeling, bloemen, ballonnen, kaartje, consumpties, professionele fotograaf, etc worden 1-op-1 doorberekend

Wat is het uurtarief van ima?

90 euro per uurDit is het algemeen gehanteerde tarief in de uitvaartbranche. Het uurtarief is gebaseerd op de enorme verantwoordelijkheid die het vak met zich meebrengt, wij mogen geen enkele fout maken en onze aandacht mag nooit even verslappen want je kunt het nooit meer overdoen. We zijn 24/7 beschikbaar en alles moet binnen een paar dagen zijn geregeld.

Hoe worden de kosten inzichtelijk gemaakt?

Tijdens het eerste bezoek worden je wensen besproken en binnen 24 uur ontvang je dan een voorlopig kostenoverzicht. Hierin staan de kosten die al bekend zijn en een inschatting van de nog onbekende kosten. Steeds als er wijzigingen zijn, wordt het overzicht bijgewerkt en toegestuurd. Na de uitvaart ontvang je een definitief kostenoverzicht met daarop de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren.

Hoeveel tijd besteedt ima aan de verschillende diensten?

In bijgevoegd voorbeeld staat de gemiddelde tijd die we besteden aan de diverse diensten. Zo krijg je een idee hoeveel uur er in rekening wordt gebracht.
voorbeeld gemiddelde tijd

Kan ik ook alleen de babykoeling huren?

Ja, wij komen hem installeren en weer ophalen (het is niet mogelijk om dit zelf te doen). Je kunt contact met ons opnemen over de prijs van de koeling.

Wordt een babyuitvaart vergoed door een uitvaartverzekering?

Als je een uitvaart verzekering hebt, zijn ongeboren kinderen vaak gratis meeverzekerd. Je zorgverzekering is er alleen voor de medische zorg bv. in het ziekenhuis maar deze vergoedt niet de uitvaartkosten. In onderstaand overzicht kun je zien welke uitvaartverzekering wat vergoedt als ima afscheidszorg de uitvaart verzorgt. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitvaartverzekering

Wat wordt gedekt als ima de uitvaart verzorgt

Ardanta

Vergoedt het volledig verzekerde bedrag

Monuta

Vergoedt bij overlijden na 20 weken zwangerschap 75% van de uitvaartkosten bij een pakketverzekering en 100% in geval van een vrij te besteden bedrag

Yarden

is overgenomen door Dela

Dela

Ouders kunnen alle kosten declareren zoals die ook onder de dienstenverzekering vallen tot een maximum bedrag van €2.953 (2022), zoals begeleiding door ima, crematorium/begraafplaats, mandje/kistje, koeling, mortuarium, kaartje.

Als Dela zelf de uitvaart verzorgt, vergoeden zij een dienstenpakket met daarin door Dela geselecteerde producten. Bij vrije keuze moet soms bijbetaald worden.

Nuvema

Vergoedt bij overlijden na 20 weken zwangerschap 20% van de verzekerde waarde tot een maximum van € 1200,00

Klaverblad/Lifetri

Na 16 weken zwangerschap 50% van het verzekerde bedrag van de ouders met een maximum van € 3750,00.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.