...

Video’s

Om je een beeld te geven van hoe wij werken, vind je hier een aantal video’s over ima afscheidszorg met daarin teamleden en ouders aan het woord en drie herinneringsvideo’s.
Ook worden de namen genoemd van alle 900 baby’tjes bij wie we de afgelopen tien jaar betrokken zijn geweest. We blijven hun namen noemen zodat we ze nooit zullen vergeten!

In deze video vertellen wij hoe ima afscheidszorg is ontstaan, wat we doen en waarom gespecialiseerde babyafscheidszorg zo belangrijk is.
Onze speciale dank gaat uit naar de dappere ouders van Olivia, Lynn, Amy, C. Star, Vita, Madelief, Lauren en Roman voor de delen van de liefdevolle beelden van hun mooie kindjes en naar videograaf Marcel Keurntjes die deze prachtige video heeft gemaakt.
Voor het tien-jarig bestaan van ima afscheidszorg in april 2024 is deze video gemaakt waarin alle teamleden vertellen over:
🪶de kracht van ima
🪶waar ze energie van krijgen
🪶of er ook gelachen kan worden
🪶en hoe ima gegroeid is in de afgelopen tien jaar.
Ook krijgen ze vier verrassende dilemma’s voorgelegd.
In ons hart zitten 900 mooie baby’s die we nooit zullen vergeten 🩵🩷.
herinneringsvideo Roman*

herinneringsvideo Madelief*

herinneringsvideo Mees*

Steffie en Tom, ouders van Loek* en Kai vertellen over ima afscheidszorg

Tessa en Joost, ouders van Amy* vertellen over ima afscheidszorg
ima afscheidszorg en herinneringsdag 2018
ima afscheidszorg en herinneringsdag 2017

Elk kalenderjaar sluiten we af met het noemen van de namen van de kindjes bij wie we dat jaar betrokken zijn geweest. We zullen hun namen blijven noemen om ze nooit te vergeten!

2014-2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Als je in de zwangerschap te horen krijgt dat je baby tijdens of vlak na de geboorte zal overlijden is dat bericht niet te bevatten. De ouders van Thomas (VS) besluiten om de zwangerschap uit te dragen en brengen de vijf dagen dat Thomas nog leeft op indringende en liefdevolle wijze in beeld.
Het is belangrijk dat je in je zwangerschap de bewegingen van je baby in de gaten houdt. Het gaat niet alleen over hoe vaak je baby beweegt maar ook over wanneer, hoe lang of hoe intens die bewegingen zijn. Baby’s nemen in de loop van de zwangerschap een slaap-waak ritme aan en het is goed om aan de bel te trekken als de baby hiervan af gaat wijken.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.