...

Video’s

Om je een beeld te geven van hoe ima afscheidszorg werkt, vind je hier een aantal video’s met daarin ouders aan het woord en impressies van onze herinneringsdag. Ook zie je drie voorbeelden van herinneringsfilmpjes. Als je jouw video hier graag wilt weergeven, stuur hem ons dan per mail.

In deze video vertellen wij hoe ima is ontstaan, wat we doen en waarom gespecialiseerde babyafscheidszorg zo belangrijk is.
Onze speciale dank gaat uit naar de dappere ouders van Olivia, Lynn, Amy, C. Star, Vita, Madelief, Lauren en Roman voor de delen van de liefdevolle beelden van hun mooie kindjes en naar videograaf Marcel Keurntjes die deze prachtige video heeft gemaakt.
Welkom en afscheid van Madelief
ima afscheidszorg 2018
Tessa en Joost, ouders van Amy* vertellen over ima afscheidszorg
Steffie en Tom, ouders van Loek* en Kai vertellen over ima afscheidszorg
Welkom en afscheid van Roman
ima afscheidszorg 2017
Wekom en afscheid van Mees

Als je in de zwangerschap te horen krijgt dat je baby tijdens of vlak na de geboorte zal overlijden is dat bericht niet te bevatten. De ouders van Thomas (VS) besluiten om de zwangerschap uit te dragen en brengen de vijf dagen dat Thomas nog leeft op indringende en liefdevolle wijze in beeld.
Het is belangrijk dat je in je zwangerschap de bewegingen van je baby in de gaten houdt. Het gaat niet alleen over hoe vaak je baby beweegt maar ook over wanneer, hoe lang of hoe intens die bewegingen zijn. Baby’s nemen in de loop van de zwangerschap een slaap-waak ritme aan en het is goed om aan de bel te trekken als de baby hiervan af gaat wijken.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.