...

Herinneringsboekjes

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst kun je een herinneringsboekje neerleggen met blanco pagina’s waar je gasten iets in kunnen schrijven of tekenen. Je kunt er ook foto’s of een haarlokje in plakken. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.