...

Thuis

Als je je kindje mee naar huis neemt, zijn er een aantal manieren om het lichaampje tot aan de uitvaart goed te houden.

Wij hebben alle expertise om je kindje optimaal te verzorgen waardoor hij/zij zo lang mogelijk bij jullie kan blijven, zo mooi mogelijk blijft en jullie nog mooie herinneringen kunnen maken.

Neem contact met ons op: 085 877 08 09

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.