...

Over Ons

ima betekent “mama” en “in het heden”. Jullie zijn mama en papa geworden en dat is iets om trots op te zijn, al is het compleet anders geworden dan je hoopte. Jullie kindje is fysiek maar kort hier, daarom is het zo belangrijk om nu elk moment te benutten om het te knuffelen, te bekijken, te laten zien, te fotograferen en te koesteren. De gespecialiseerde afscheidsbegeleiders van ima afscheidszorg weten welke mogelijkheden er zijn om deze kostbare dagen optimaal in te vullen. Neem contact met ons op: 085- 877 08 09.

Het veertje staat voor de zachtheid van de geboorte, de kwetsbaarheid van het leven maar ook voor veerkracht; buigen maar niet breken en heel voorzichtig weer op zoek gaan naar een nieuwe toekomst waarin je altijd kunt terugveren op de herinnering van dit moment.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.