...

Muziek

Het kan lastig zijn om voor een babyuitvaart muziek te kiezen. Je weet natuurlijk niet waar je kindje van zou gaan houden. Je kunt kiezen voor een kinderliedje. Dat is zeker fijn als er andere kinderen zijn. Maar je kunt ook kiezen voor liedjes die speciaal zijn geschreven voor het verlies van een baby. Maar je kunt natuurlijk elk nummer kiezen dat jij mooi vindt of voor jullie een speciale betekenis heeft. Denk aan het nummer dat jullie hoorden toen je elkaar leerde kennen of dat jullie tijdens je huwelijk draaiden of het liedje dat je steeds hoorde in de zwangerschap.

Op de website van Steunpunt Nova vind je suggesties. Ze zijn gelinkt aan Youtube zodat je het nummer meteen kunt horen.
Steunpunt Nova ook een eigen spotifyaccount met verschillende playlists:
Nederlandstalig
Engelstalig
Kinderliedjes
christelijke liederen
instrumentaal

Neem contact met ons op als je hulp wilt met het afscheid van je baby: 085 877 08 09. Deze situatie vraagt om experts die ervaring hebben met deze specifieke vorm van welkom heten en afscheid nemen tegelijkertijd. De afscheidsbegeleiders van ima afscheidszorg hebben alle expertise en ervaring om je baby goed te verzorgen.

Lees hier de ervaringen van andere ouders.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.