...

Watermethode

Een heel nieuwe manier is de watermethode. Je kindje komt uit het (vrucht)water en blijft dus in deze situatie het meest natuurlijk. Vooral voor kleine kindjes die overlijden in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap is dit een mooie manier om je kindje bij je te hebben tot aan de uitvaart. Je kindje krijgt een mooie kleur en ziet er ontspannen uit. Je kunt er alles over lezen op www.watermethode.nl.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.